Играй и спечели екзотична почивка на Малдивите с Bounty или една от 200 плажни кърпи
200 хавлиени кърпи1 екзотична почивка
Bounty

Как да играя

 • 1. купи
  продукт
  1. Купи продукт
  Купи шоколадови десерти Bounty 57g, Bounty 85g, Miniatures 150g и сладоледите на Bounty.
 • 2. регистрирай
  касовата бележка
  2. Регистрирай касовата бележка
  Снимай касовата бележка с видима дата на покупка, номер на касовата бележка и някой от шоколадовите десерти на Bounty участващи в играта.
 • 3. Виж дали
  печелиш
  3. Виж дали печелиш
  С всяка регистрирана касова бележка увеличаваш шанса си за спечелване на една от 200 плажни кърпи.

Играй

Регистрация

Вход

или

Въпроси и отговори

Печеливши

 • Печелившите ще бъдат
  изтеглени на 16.09.2019г.

Правила на играта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „BOUNTY – ЕКЗОТИЧНА ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ”


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор на Рекламната кампания „Bounty – екзотична почивка на
Mалдивите” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767,
гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10
(„Организатор”).
Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за
участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в
Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че
са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.
Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://bounty.bg,
където ще са достъпни през целия период на Промоцията.
Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните
правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат
сила след публичното им оповестяване на https://bounty.bg


ДЕФИНИЦИИ


Територия на промоцията
Промоцията се провежда на територията на Република България.


Продължителност на промоцията
Промоцията започва в 00:00:00 часа на 15.07.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на
15.09.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи
отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на
периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.


УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са шоколадови десерти
Bounty 57 г, Bounty 85 г, Bounty Miniatures 150 г и сладоледи Bounty.
При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на
Промоцията https://bounty.bg, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на
които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите
промени.


УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА


Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в
Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са
навършили 18 години /Участници/.
В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България”
ЕООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори,
разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства
/деца и съпрузи/.


ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА


Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес
https://bounty.bg за целия период на Промоцията.


МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ


1) Участието в Промоцията за спечелване на „Плажна кърпа Bounty” е обвързано с
покупка.
За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:
 Да закупи някоя от участващите опаковки Bounty
 Да създаде потребителски профил като регистрира своите лични данни,
които са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта
https://bounty.bg.
 Да регистрира касовата бележка, съдържаща покупка Bounty, на сайта
https://bounty.bg, като качи снимка, съдържаща касовата бележка и
закупения продукт и попълни стойността, датата и номера на касовата
бележка.
2) Участието в Промоцията за спечелване на „Екзотична почивка на Малдивите за
двама“ не е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да
премине през следните стъпки:
 Да създаде потребителски профил като регистрира свои лични данни, които
са посочени за попълване във формата за регистрация на сайта
https://bounty.bg
Участниците могат да се регистрират и да регистрират касови бележки от 00:00 часа на
15.07.2019 г. до 23:59:59 часа на 15.09.2019 г.
Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.
Един Участник може да спечели само по една награда от всеки един вид.
При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена
награда.
Участниците в Промоцията имат право да участват неограничен брой пъти с
регистриране на касови бележки.
Касовите бележки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48
часа от качването им.
Всяка направена успешна регистрация до 23:59:59 ч. на 15.09.2019 г. участва в
предстоящото на 16.09.2019 г. теглене за 1 брой Екзотична почивка на Малдивите за
двама.
Всяка регистрирана и одобрена касова бележка до 23:59:59 ч. на 15.09.2019 г. участва в
предстоящото на 16.09.2019 г. теглене за 1 от 200 броя плажни кърпи Bounty.


ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ


В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:
1) Общо 200 броя плажни кърпи Bounty
Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, с поне 1
(една) одобрена касова бележка от началото на промоцията до крайния срок за
участие.
2) 1 брой Екзотична почивка на Малдивите за двама, на стойност общо 11 000 лв.
Наградата включва ваучер за екскурзия до Малдивите с възможност за избор на
дата от предоставените от Организатора възможни периоди, в посочената сума
влиза следното: предоставянето на двупосочни самолетни билети, трансфер
летище-хотел-летище, хотелско настаняване за 7 нощувки със закуски и вечери в
хотел с категория четири звезди /4*/.
Наградите ще се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, които са се
регистрирали на https://bounty.bg/ от началото на промоцията до крайния срок за
участие.
Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.
Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички
регистрирани и отговарящи на условията към момента на теглене. Организаторът няма
да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по
начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно
разпределение на наградите.
Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта
https://bounty.bg/
В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно
валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на
разположение на Организатора.
Всеки потребител има право да спечели само една награда от вид.
Едно лице има право на участие само от един потребителски профил.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ


Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на
електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта
https://bounty.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат
публикувани и на интернет сайта на промоцията https://bounty.bg/
За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 8
работни дни от тегленето, да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили
уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят
следната информация:
А) При спечелена плажна кърпа Bounty - име, презиме и фамилия, адрес за доставка и
телефон за връзка.
Б) При спечеленa „Екзотична почивка на Малдивите за двама“ - име, презиме и
фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка. Също така и валиден данъчен адрес и
ЕГН, необходими за внасяне на дължимия данък по чл.65 ал. 7 във вр. с чл. 38 ал.14 от
ЗДДФЛ
Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила,
биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.
Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации
"автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник,
който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично
дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните
действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни
номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл
адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на
лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко
друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава
шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите
Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като
Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение
или фактическо нарушение на правилата на активността.
Неполучените награди остават на разположение на Организатора.


Получаване на наградите


1) Плажни кърпи Bounty
Наградите ще бъдат изпратени в срок от 30 работни дни чрез куриер до
печелившите участници, изпратили потвърждение в срока от 8 работни дни след
публикуването на списъка с печелившите.
2) Екзотична почивка на Малдивите за двама
Спечелилият участник ще получи имейл, с допълнителни инструкции как да се
възползва от наградата си и контакти на туристическата агенция.


ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в
Промоцията.
Наградите „Плажна кърпа Bounty” ще се предоставят на базата на регистрирана касова
бележка за закупуване и качена снимка на касовата бележка и на закупения продукт от
участващи в Промоцията продукти на електронния сайт на Промоцията –
https://bounty.bg Снимките, които не съдържат промоционална опаковка Bounty се
считат за невалидни и участието се обезсилва.
Email адрес за контакт - inform@effem.com


ОТГОВОРНОСТ


Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.
Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от
участника или други специфични настройки на пощата на участника, печелившия
участник не получи имейл, за да предостави данните си за доставка на награда в
рамките на 5 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди
остават на разположение на Организатора.
Организаторът не носи отговорност, ако печелившия участник не проверява редовно
посочения от него при регистрация имейл (включително папка “spam”), за да
предостави данните си за доставка на награда в рамките на 5 работни дни след
обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на
Организатора.
Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от
участника, куриер не успее да се свърже с печелившия участник, неполучените награди
остават на разположение на Организатора.
Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от
участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес.


Отсъствие на парични алтернативи
Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност,
както и други замени.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е
Организаторът „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул.
Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.
Доброволното предоставяне на лични данни (име,презиме,фамилия, валиден имейл
адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за
целите на Играта кампания „Bounty – екзотична почивка на Mалдивите” и
предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта
https://bounty.bg/, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта
предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с
тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел
идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите
задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване
на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за
защита на личните данни на участниците.
Личните данни на регистрираните участници ще се предоставят на Национална агенция
по приходите.
Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в
съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679 относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга
информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с
изключение на случаите, предвидени в закон.
В съответствие със ЗЗЛД и Регламента участниците в играта имат право:
(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по
настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът
упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.
(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира
личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както
и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко
заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата
подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно.
(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при
наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, то се
удовлетворява.
(iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора
изтриване на свързаните с тях лични данни.
За да упражни правата си по ЗЗЛД, участникът, лично или чрез изрично упълномощено
от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс Инкорпорейтед
България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5,
блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес
за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния
участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на
информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде
подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено
лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът
може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора
в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове
или кодекс за добри практики.
Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане не подлежат само предметни
награди с пазарна стойност до 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри.
Участникът декларира, че е запознат със задълженията си по чл.65 ал. 7 във вр. с чл. 38
ал.14 от ЗДДФЛ. 
За да получи наградата печелившият участник се задължава да внесе при Организатора
преди получаване на предметна награда или ваучер за екскурзия /почивка/ на
стойност над 100 лв. дължимия окончателен данък от 10 %. Организаторът ще внесе
този данък в НАП по партида на физическото лице.
С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на
облагаемия  доход на лицата от наградата им, се считат за приключени.
За да внесат данъка Организаторът следва да получи от печелившия участник следните
данни: трите имена, ЕГН и валиден данъчен адрес. Тези и други данни ще бъдат
обработвани според условията на Раздел [Поверителност на личните данни]
Личните данни на участниците ще могат да бъдат използвани от Организатора за
изпращане на участника на маркетингови съобщения в срока на промоцията,
предвиден в тези Официални правила, както и 30 дни след това , след което събраните
лични данни ще бъдат заличени.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД -
https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373 с приемане от моя страна на настоящите
Официални правила на кампания „Bounty – екзотична почивка на
Mалдивите” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми
данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си
доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България
ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите
Официални правила, включително за получаване от мен на маркетингови съобщения
за посочения в тях срок. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за
обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на Раздел
[Поверителност на личните данни]
ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица /ЗДДФЛ/ за правата и задълженията ми във връзка с данъчно
облагане на получени от мен -парични суми и на предметни награди с пазарна
стойност над 100 лева, получени чрез игри, когато не са предоставени от работодател
или възложител.
Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им
данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес:
kzld@cpdp.bg
Организаторът ще приложи разпоредбите на закона и ще ми издаде предвидените
документи по образец на НАП. Известно ми е, че декларирането на облагаемите
доходи на годишна база пред НАП е мое задължение, освен когато предметната
награда е на стойност до 100лв.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят
форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи
Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако
закупуването на стока е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.
Прекратяването ще бъде обявено на онлайн страницата на промоцията
https://bounty.bg/


СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по
взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от
компетентните съдилища в Република България пред съответния съд в гр. София.
Споровете, свързани с правото на собственост върху промоционални опаковки, не
засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника,
регистрирал касови бележки.


ПРОМЯНА НА ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА


При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на
Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката
версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

Контакти